Otomatik Katılım Hakkında Merak Edilenler.

“Bugünlerimizi yaşarken yarınlarımızı da düşünmek” hepimizin aklından geçirdiği ancak uygulayamadığı bir söylemdir. Tam da bu noktada bize eşlik edecek bir sistemdir bireysel emeklilik. Bireysel emeklilik sistemi (BES) sayesinde kişiler, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayabilmekte ve yaşam standartlarını bozmadan hayatlarını rahatlıkla idame ettirebilmektedir.

Otomatik katılım sistemi, 45 yaş altında, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan ya da çalışmaya başlayacak kişilerin otomatik olarak dâhil edildiği bir uygulamadır. Otomatik BES’ te işveren katkısı bulunmuyor; ancak %25 devlet katkısı bu sistemde de geçerli. Otomatik BES' te yapılan yeni sözleşmenin devlet katkısı limiti, yalnızca bu sözleşme kapsamında değerlendiriliyor. Yani çalışanlar, mevcut bireysel emeklilik sözleşmeleri olsa bile yeni sistemdeki sözleşmelerinden aldıkları devlet katkısı tutarı bundan etkilenmiyor. Böylece, sistemin devlet katkısı avantajından daha fazla yararlanılıyor. Fon işletim gideri kesintisi dışında bir masraf alınmayan bu sistemde; çalışanlar, iki ay içinde cayma hakkına sahipler. Ancak cayma hakkını kullanmayan katılımcılar, devlet katkısı hak ediş şartlarına tabi olmak kaydıyla 1.000 TL ek devlet katkısı alacaklar. 10 yıl ve 56 yaş şartını sağlayarak emeklilik hakkını kullanan ve (en az 10 yıllık maaş alabileceği) gelir sigortası şeklinde talep eden çalışana, birikiminin %5'i kadar da ek devlet katkısı ödenecek. Kısaca, Otomatik BES ‘e dâhil olduğumuzda tüketim yapıyoruz gibi görünse de, geleceğimize yatırım yapıyor, yarınlarımızı garanti altına alıyoruz.