Doğan Sigorta

Seyahat Sigortası

Teklif Al

Seyahat Sigortası kişilerin Yurtiçi ve Yurtdışı seyahatleri esnasında uğrayabilecekleri kazalara karşı teminat sağlar. Bunun yanı sıra ayakta tedavi, hastane tedavisi (yatarak) harcamaları, cenaze işlemleri, bagaj kaybı teminatlarıyla seyahat eden kişilere güvence sağlamaktadır. Yurtdışı seyahatlerde özelikle Schengen ülkeleri tarafından yaptırılması zorunlu kılınan bir sigortadır.


Doğan Sigorta

Ferdi Kaza Sigortası 

Teklif Al

Ferdi Kaza Sigortası bir can sigortasıdır. Kişilerin meslekleri itibariyle düzenlenen sigorta poliçesi, sigortalının gerek mesleki faaliyetleri sırasında, gerekse özel hayatında veya kara, deniz ve hava yoluyla yaptığı seyahatler sırasında meydana gelebilecek kazalardan doğan bedeni zararların yanı sıra Ölüm, Sürekli sakatlık, tedavi masrafları ve gündelik tazminatları teminat altına alır.