Doğan Sigorta

Emtea Nakliyat Sigortası

Teklif Al

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Sigortalının mal üzerindeki menfaati Malın fatura bedeli, Ödenen navlun (taşıma ücreti), Ödenen sigorta primi ile umulan karın toplamıdır.

Tek sefer bazlı poliçelerin yanısıra senelik nakliyat faaliyetini tek poliçe (abonman) ile kapsama alan poliçe türleri de mevcuttur.

Türkiye’nin en büyük gruplarının senelik uluslararası ve yurtiçi Nakliyat programlarını yönetme tecrübemiz ile size en uygun çözümü sunmaktan memnuniyet duyacağız.


Doğan Sigorta

Tekne, Yat Sigortaları

Teklif Al

Yat Sigortalarının konusunu, teknenin gövdesi, Makinaları ve teknenin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen techizat, donanım ve ekipmanı ile yine tekneye bağlı ipotek, Navlun, Kira gibi menfaatler oluşturur.

Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerini, denizde, karaya veya çekek yerinde Enstitü Yat Klozu'nda belirtilen şartlara bağlı olarak zarar görmesi teminat altına alınmaktadır. Teminatlar; Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar, Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem, Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar, Enkaz kaldırma masrafları, Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır. Harp, Grev, Kargaşalık, Terörizm ve Kötü Niyetli Hareketler sonucu teknenin zarar görmesi de ek teminat olarak kapsama alınmaktadır.